Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności, i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie, to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś co człowiek  szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych.
Wyróżnia się m. in. bezpieczeństwo globalne regionalne, narodowe; bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne, polityczne,   publiczne, wewnętrzne, społeczne; bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, socjalne; bezpieczeństwo strukturalne i personalne.  (Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, 2008 )

„Fundacja Laboratorium Bezpieczeństwa”,
powstała w 2014 r.
w celu prowadzenia działań na rzecz
szeroko pojętego  bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, emocjonalnego
i socjalnego osób oraz instytucji.

Pragnienie bycia bezpiecznym i kochanym nie jest tchórzostwem. My byśmy się kocha¬li […], ale nie zapewnilibyśmy sobie bezpieczeństwa. Huśtalibyśmy się na trapezach bez asekuracji. To może być dobre, gdy jesteś młody i nie masz nic do stracenia oprócz swego serca, ale gdy jesteś starszy i wiesz, że twoje serce to fragment całości, wycofujesz się, bo wolisz mieć rodzinę niż gwiazdkę z nieba. Wolę leżeć na ziemi i patrzeć na gwiazdy, niż próbować do nich dotrzeć, mając niewielką szansę, że mi się uda.
(Jonathan Caroll, Dziecko na niebie)

Obraz1 g

Zapraszamy do zapoznania z wszystkimi celami Fundacji!

KATALOG FUNDACJI Z OFERTĄ JUŻ DO POBRANIA!!!

LABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA(7)

akcja

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI!

https://fanimani.pl/zbieramy/fundacja-laboratorium-bezpieczenstwa/