O Nas

Elżbieta Okońska

Elżbieta Okońska – Prezes Fundacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, studiowała także historię oraz  filozofię i teologię.
Autorka wielu artykułów z zakresu dialogu edukacyjnego, dialogu społecznego i bezpieczeństwa
prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz liczne warsztaty z takiej tematyki jak:

– dialog społeczny, dialog międzykulturowy

– komunikacja społeczna w zarządzaniu,

– działania i umiejętności lidera społecznego,

– dynamika grupy, aktywne metody w edukacji,

– dialog małżeński i rodzinny oraz rodzina współczesna i jej przemiany,

– pedagogika twórczości,

Członek Zespołu Laboratorium Wychowania (http://laboratorium-wychowania.pl/) oraz Zespołu promującego idee aktywnej ochrony dóbr i wartości

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z FUNDACJĄ: 

2011 wykasować napis wojtek-ksiądz (1)

Wojciech Korzeniak – ksiądz katolicki, animator kulturalny, trener warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, założyciel Laboratorium Wychowania; od 2009 redaktor i wydawca publikacji książkowych, materiałów filmowych, organizator konferencji z cyklu „Laboratorium Wychowania”. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, następnie Studium Terapii Rodzin Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

W działalności edukacyjnej, pedagogicznej i psychoedukacyjnej stosuje rozwiązania systemowe, realizuje twórcze, autorskie projekty, bezpośrednio angażujące młodzież i dorosłych, zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Skupia się na zagadnieniach dobrych praktyk wychowawczych bez porażek, z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu oraz różnych dziedzin sztuki.

11093369_10204860305205647_1981534387_n-1

 

Maria Jolanta Wasilewicz – mgr pedagogiki,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; Dyrektor NZOZ PROMYK w Świeciu; uczestniczka wielu konferencji, prelegentka i prowadząca warsztaty na temat m.in. komunikacji, nadopiekuńczości, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze złością, budowania relacji w rodzinie, lider  społeczny, założycielka Klubu Kobiet Aktywnych promującego aktywny tryb życia. Propagatorka kultury, organizuje wyjazdy do teatru opery, wycieczki krajoznawcze, zagraniczne.

 

3r3r3

Monika Lewicka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła studia na kierunku pedagogika o specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną oraz doradztwo rehabilitacyjne. Pracuje na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Od 2010 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, w której prowadzi  terapię dla dzieci i młodzieży, warsztaty wspomagania rozwoju dla dzieci i rodziców oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich. Autorka monografii nt. Wybory życiowe studentów. Małżeństwo – rodzina-wybory alternatywne i Świat wartości młodzieży akademickiej oraz licznych artykułów podejmujących problematykę aksjologiczną oraz kwestie związane z małżeństwem, rodziną, przemianami życia małżeńsko-rodzinnego, formami alternatywnymi dla małżeństwa i rodziny

thumb

Sławomir Kluz  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Nauczyciel Dyplomowany posiadający dodatkowe kwalifikacje i ukończone kursy z zakresu:  kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej, instruktor sportu z zakresu piłki siatkowej, instruktor sportu z zakresu piłki koszykowej, sędzia koszykówki, kwalifikacje do pełnienia obowiązku kierownika w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, kwalifikacje I. stopnia dla osób prowadzących zajęcia w UKS, kurs podstawowy zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS-AED)