Współpraca

Zapraszamy do współpracy!!

– uczniów, studentów, wolontariuszy w zakresie przygotowania projektu konsorcyjnego ochrony aktywnej do Programu Horyzont 2020

– organizacje rządowe i pozarządowe oraz przedsiębiorstwa zainteresowane wspólnym realizowaniem projektów.

 

WSPARCIE FINANSOWE:
– Wszystkie środki pozyskane od partnerów i sponsorów przeznaczane są tylko i wyłącznie na działalność statutową. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie zgodnie z życzeniem ofiarodawcy na konkretny program bądź na działalność statutową Fundacji.

 

WSPARCIE MERYTORYCZNE:
Wsparcie merytoryczne pozwala Fundacji na ciągły rozwój jej współpracowników oraz beneficjentów.

 

WSPARCIE RZECZOWE:

Wsparcie rzeczowe pozwala obniżać koszty naszej działalności. Zależnie od realizowanego projektu Fundacja potrzebuje:

materiały biurowe – na szkolenia i do codziennego zarządzania biurem
bezpłatne użyczenie sali, pomieszczenia i niezbędnego sprzętu na organizowane szkolenia lub konferencje.